Skip directly to content

Nyheder

Nyhedsbrev 13

on Wed, 02/19/2020 - 19:58

19. december 2018 Så nærmer julen sig, og med den også tiden for årets sidste nyhedsbrev. Det har også i år været spændende at arbejde med projektet i Kenya, og vi kan mærke, at kredsen af mennesker her i lokalområdet omkring foreningens arbejde på Cheptigit Primary School og skolens nære område udvides. En velment tak for støtte, hjælp og arbejdsindsats omkring det årlige loppemarked.

Nyhedsbrev nr. 12

on Wed, 02/19/2020 - 19:35

3. november 2018 Kære Medlemmer og interesserede i Projekt Cheptigit Primary School – Kenya.

Det er snart længe siden I har hørt nyt fra foreningens projekt i Kenya. Tiden kommer så hurtigt, at vi knapt kan følge med. Vi er i kontakt mindst en gang om ugen med vores forskellige forbindelser, hvilket koncentrerer sig om Caroline og Patrick.

Nyhedsbrev 11

on Wed, 02/19/2020 - 19:27

Hermed orientering om, hvordan vi bruger foreningens adresseliste.

Indkaldelse til generalforsamling

on Thu, 02/22/2018 - 20:30

Kære Medlemmer. Vedhæftet er: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen Projekt Cheptigit School - Kenya.

I nyhedsbrev nr. 10 blev den kommende generalforsamling annonceret til afholdelse tirsdag, den 6. marts 2018.

Grundet indtrufne omstændigheder er datoen blevet flyttet til tirsdag, den 13. marts 2018 klokken 19.00. Generalforsamlingen afholdes på Anna Trolles Skole i Brenderup.

Invitation til Påskekursus

on Thu, 02/22/2018 - 20:26

Foreningen Cheptigit Primary School – Kenya indbyder til en aften med Forårs – og påskeinspiration tirsdag den 20 marts klokken 19.00 – 21.30 i Fælleshuset på Syrenvej 48 i Brenderup.

Nyhedsbrev nr 10

on Thu, 02/22/2018 - 20:21

Så er året ved at rinde ud – men i ”tiden der kommer” – vil vi stadig sammen med bestyrelsen være involveret i vores spændende projekt i Kenya.

Jeg har netop set på kenyakontoen, at folk, der har meldt sig til at støtte førskoleeleverne med økonomi til ekstra medhjælp og det daglige måltid mad, er i fuld gang med at indbetale. Det samme sker med de folk, som støtter enkeltelever med deres gymnasieuddannelse.

Nyhedsbrev nr 9

on Thu, 02/22/2018 - 20:15

Kære medlemmer og andre interesserede.

I anledning af vores afholdte loppemarked har vi lyst til bl.a. at orientere jer om det store overskud, som blev resultatet. Hold jer fast tæt ved 62.000,- kr

Nyhedsbrev nr 8

on Thu, 02/22/2018 - 19:53

Byggeriet af køkkenet er færdigt med økonomisk hjælp fra VMOK-fonden, som gav 25.000,- kr. til projektet.

Der kan nu tilberedes mad under langt bedre forhold end over det åbne ildsted i den gamle faldefærdige træbygning med jordgulv og uden skorstensaftræk.

Loppemarked til fordel for Projekt Cheptigit Primary School - Kenya

on Thu, 09/21/2017 - 19:31

Lørdag d. 7 oktober & Søndag d. 8. oktober

Nyhedsbrev nr. 6

on Sun, 03/05/2017 - 19:49

”Som tiden dog går” – siger vi i Danmark – ”nej, den kommer” siger man i Kenya, og det er godt, for der er mange planer, der står for at blive realiseret.

Pages