Skip directly to content

Nyhedsbrev nr.21. Næstformandens beretning til generalforsamling for Projekt Cheptigit Primary School – Kenya d. 21.3. 2022

on Fri, 12/02/2022 - 08:38

Middelfart den 15. april 2022

Næstformandens beretning

 til generalforsamling for Projekt Cheptigit Primary School – Kenya

 d. 21.3. 2022

Efter beretningen er vedføjet en mindre opdatering.

 

Det er jo ikke så længe siden vi havde generalforsamling sidst. Sidste års generalforsamling blev nemlig udskudt til september 2021 på grund af Corona. 

Ja, 2021 var stadig præget af Corona – både i Kenya og i Danmark. Heldigvis havde vi perioder i året, hvor vi næsten kunne agere, som vi plejede at gøre.

Når man blandt andet ser på 2021, så viser det tydeligt, at vores samarbejde med Kenya fra mest at bære præg af nybyggeri – nu bærer præg af udviklingsprojekter til gavn for skolen og lokalområdet.

Hvis jeg i overskrifter skal sætte ord på udviklingen er det:

 • Organic Farming

 • Den nye bygning, som vi kalder højskolebygningen 

 • Det globale højskoleprojekt 

 • Uddannelse

   

Organic Farming har efterhånden været i gang i nogle år. Nu er der også etableret Organic Farming på skolen.  Dvs., at en del af tiden, hvor skolen har været lukket på grund af corona, har man haft mulighed for at etablere et område på skolen til havebrug. 

Skolehaven skal dels bruges som inspirationshave for andre og samtidig er Organic Farming blevet et praktisk fag på skolen. Efter den nye skolelov i Kenya skal undervisningen også indeholde praktiske fag for eleverne, så Organic Farming giver rigtig god mening i dette område.

Vi sponsorerede, så skolen også kunne få kyllinger og 2 kvier og 4. november 2021 kom de første billeder, hvor den ene ko havde fået en kviekalv. Der er meldinger om, at den anden kvie også er med kalv.

Der er lavet indhegning til køerne til natten. I dagtimerne går de frit rundt på skolens område. Så er der lavet indhegning til selve haverne, så køerne ikke går derind og ødelægger det hele.

Der er også sået mad til køerne, men det har været ekstrem tørt i Kenya, og det nye græs visnede simpelthen væk, så her i opstartsfasen har vi som forening støttet økonomisk med indkøb af kraftfoder.

Skolen har ansat en mand til overordnet at passe haven og en lokal dreng til at passe køerne.

Der er fra det offentlige i Kenya blevet lagt en vandledning frem til skolen. Fra sponsor i Danmark er der betalt for 2 vandbeholdere samt for pipelines ud til alle afdelinger på skolen. Det betyder at vi nu på skolen har fået opsat 4 stk.  5000 liter vandbeholdere, hvilket kommer til at betyde rigtig meget for havebruget.

Den nye bygning, Højskolebygningen, er den sidste bygning vi har fået bygget. Den står nu færdig og er klar til at danne rammen for nye tiltag i lokalområdet. Bygningen er opdelt i 2 afdelinger. Et undervisningslokale og et værksted. Kis vil fortælle mere om tankerne bag højskolebygningen. I kommer også til at se nogle billeder fra bygningen. Der er nu lavet borde, og der er indkøbt stole til undervisningslokalet. Det ser meget indbydende ud.

Lige nu arbejder vi på at værkstedet bliver indrettet med materialer og værktøj.

Højskolebygningen kommer til at gå hånd i hånd med Det globale Højskoleprojekt vi deltager i, og hvor vi samarbejder med Brenderup Højskole. Kirsten og Sofie fra højskolen og Caroline og Patrick fra Cheptigit School samt Kis og Jan fra vores bestyrelse deltager i projektet. Alt det vil Kirsten fortælle mere om senere.

 

Snakker vi udvikling snakker vi også uddannelse.

Vi har sponsorer her i Danmark til at støtte dels Preeschool (4 – 6 år) og gymnasium-uddannelsen. 

Henriette fortæller også senere mere om støtten til gymnasiet, og hvilken betydning det har. Men ingen tvivl om, at det har løftet mange elever og også området, at der nu findes et daggymnasium ved siden af Cheptigit School og at flere unge fra meget fattige familier får en videregående uddannelse på grund af sponsorer her fra DK. 

For selv om det er obligatorisk at gå på gymnasium- så skal man jo kunne betale det.

Jeg vil her kort lige nævne Preschool og igen understrege, hvilken betydning det har for eleverne og også for lærerne, at der kan være ansat 2 ekstra lærere, og at børnene får et dagligt nærende måltid mad. Det har betydning, at den forberedende undervisning i Preschool bliver en succes. Forskning viser nemlig, at især børn, der går i Preschool er mindre tilbøjelige til at droppe skolen og har højere læse- og skrivefærdigheder, når de når ungdommen.

Her skal lyde en stor tak til alle jer sponsere til Preschool og Gymnasium. 

Når så meget udviklingsarbejde er i gang, betyder det også, at Caroline, som vi har ansat ved skolen og skolens leder Patrick har meget at se til.  Uden dem var disse tiltag og udvikling slet ikke muligt. 

Ingen tvivl om, at det har været svært i Corona-perioden, hvor skolen i perioder var lukket, men de har formået at bruge tiden på forberedelse til den videre udvikling, der nu er i gang.

Det får I også at se med egne øjne, når vi senere viser billeder fra projekterne.

Vi vil da også lige fortælle, at Caroline i december afsluttede sin uddannelse fra universitetet med titlen Master of Arts in Projekt Planning and Management. Tillykke til Caroline.

 

Herhjemme i Danmark har vi i 2021 haft gang i flere tiltag for at tjene penge til Cheptigit. 

 

 1. Vores loppemarked i september kunne afholdes som vi plejer med cafe og musik. Det blev nogle rigtig gode dage med stor hjælp fra frivillige. 

 2. Karin og Kaj arrangerede i efteråret en skumringstur i Syrenlunden i Brenderup, hvor vi blev klogere på ”vilde haver”. Det sluttede med tærte og vin i fælleshuset - en god og inspirerende aften. Tak til jer Karin og Kaj.

 3. Vi deltog i Munkegårdens julemarked, hvor vi solgte hjembragte kenyanske fugle og engle. Det blev også en god dag.

 4. Desværre spændte Corona ben for vores Jule-syng sammen arrangement i december, men det håber vi lykkes her i 2022.

 5. Kis og Flemming har været ude på skoler og andre steder og holde foredrag om Kenya. Her kan nævnes Horne skole og Strib efterskole. 

 6. Flere folk, som skulle flytte fra noget stort til noget mindre har sponsoreret møbler, ting og sager til os, som vi har været ude at hente. Tak til jer som hjalp med flytningen. Flere af tingene er solgt gennem Facebook  og har også givet en fornem indtjening.

Ud over at være ude og tjene penge

 deltog vi også i Middelfarts kommunes Klimafolkemøde, hvor vores fokus var Organic Farming projektet og borgerfælleskab. Flemming havde lavet en meget fin lille kopi af en Organic have. Den var meget flot og skabte stor interesse. 

 

Vi har desværre ikke besøgt Cheptigit School her i Corona-tiden, men har haft god kontakt til Caroline og Patrick. Patricks svigerinde Prescah og hendes mand Jimmi og børn var i Kenya i slutningen af året. De har været søde til at hjælpe med at bringe Karin og Syrenvejs hjemmestrikkede huer og trøjer til Kenya og har taget fugle og engle med tilbage til os, som vi kunne sælge. Tak for det.

Status ved slutningen af 2021 og hvad der er sket igennem tiden:

 • Der er 12 nybyggede klasseværelser – 1 spisesal – køkken – højskolebygning – toiletter – indretning af container, solpaneler, vandtanke.

 • Der er oprettet et lille bibliotek og et sy-værksted.

 • Der er gang i Organic Farming – og højskoletanker.

 • Der er fokus på uddannelse.

 

Tak til alle jer, som har hjulpet. Det kan ikke gøres uden hjælp på den ene eller anden måde. Tak for hjælp til praktisk arbejde ved arrangementer, til flytning af møbler, til opbevaring af møbler og andre ting, som skal gemmes til loppemarked.

Tak til alle sponsorer, som sponsorer på den ene eller anden måde. Det gør en forskel.

Tak for godt samarbejde til bestyrelsen.

Tak til Kis og Flemming, som engang kom forbi Cheptigit School og fik ideen til Foreningen Cheptigit Primary School – Kenya.

 

-------

 

Kære medlemmer.

I burde for længst have modtaget årsberetningen, som Helle Lindequist – næstformand i foreningen – fremlagde på generalforsamlingen i marts måned.

Tak Helle fordi du trådte til grundet mit pludselige fravær.

 

Caroline kommer til Danmark 27. april og rejser hjem igen den. 13. maj. Hun skal deltage i nogle konferencer, samt deltage i diverse opgave på Brenderup Højskole.

Og så glæder vi os til at høre, hvad hun ellers har at berette omkring projektet.

Det er højskoleforeningen, der betaler hendes rejse i forbindelse med Det Globale Højskoleprojekt.  

 

Nedenstående billeder illustrerer noget af det, der for tiden er gang i omkring projektet, og som Helle også fortæller om i beretningen.

Den nye højskolebygning  indeholder også et værkstedslokale

                                                     

 

2 x 5000 liter vandtanke på forrådsbygningen

 

Undervisningslokale

 

Organic farming

 

Rigtig god påske til jer alle sammen.

Pbv. Flemming Thybo