Skip directly to content

Nyhedsbrev nr. 20. Jul- og Nytårshilsen

on Thu, 12/01/2022 - 22:21

 

Den 22. december 2021

Kære medlemmer.

Det er et halvt år siden, at sidste nyhedsbrev blev sendt ud, så det må være passende at runde år 2021 af med et nyhedsbrev med diverse opdateringer.

 

Den 17.december fik vi følgende hilsen fra Caroline: 

”I am very pleased to tell you that I finally graduated today. Thank you for your support .God Bless.”

Det blev med afsluttende eksamen fra University of Nairobi from Faculty of Business and Management Sciences med titlen: Master of Arts in project Planning and Management.

Stort tillykke til Caroline!

 

Den 4. november en helt anden begivenhed! Kobesætningen blev forøget med en kviekalv. Nr. 2 kvie er også med kalv, så det bliver spændende, når også den kælver.

 

 

 

Sidste melding fra Patrick. 

Det er ekstremt tørt i år, så tørt at græsset nu er visnet væk. Der er mangel på foder til køerne. Det medfører, at vores forening må hjælpe økonomisk, så der kan indkøbes kraftfoder m.m. Fodermangel betyder også nedsat mælkeproduktion.

 

 

4. december havde vores forening en salgsbod på Munkegårdens julemarked. Vi solgte hjembragte kenyanske engle og træfugle. Vi havde en fin afsætning i de fire timer markedet holdt åbent og fik meget tæt ved 4800,- kr. i kassen

        

 

Den 16. november var Kis og jeg inviteret til Horne Skole for at lave et oplæg til børnene.

 Med udgangspunkt i årets U-landskalender havde skolen bestemt at arbejde med emnet:

”Hjælp børnene i Kenyas fattige områder.”

Sikken lydhørhed og interesse vi mødte, og børnenes hjælp ved at gøre gode gerninger her og der indbragte 4680 kr., som nu er sat ind på vores kenyakonto. Stor tak til både lærere, elever og forældre for det.

 

 

SENSOMMER- SKUMRINGSTUR. Arrangeret af Karin og Kaj

Som et led i bestræbelserne på at samle penge ind arrangeredes i efteråret en SKUMRINGSTUR i Syrenlunden i Brenderup, hvor vi blev klogere på ”vilde haver”

 Det blev en god og inspirerende aften. 

Tak til Karin og Kaj

 

Den 25.- 26. september havde vi vores årlige marked i Munkegårdens lokaler på Vejrupvej i Brenderup.

 Det blev et rigtig godt marked. Tak til alle, der havde doneret ting og sager.

   

Mange frivillige gav os igen i år en hjælpende hånd. Tak til alle hjælpere, tak for musikalske indslag, for de donerede kager fra Brenderup Bageri, BAK’S BAKERY og Marenco Bakery i Gelsted, blomster fra Gartneriet 7’EREN og mange gode ting fra Dagli’Brugsen i Brenderup.

Indtjeningen på dagene blev 41.992,00 kr.

 

Højskolebygningen – bygningen til voksenundervisning – er næsten færdig. Man er i færd med at sætte loft op i undervisningslokalet/samlingssalen.  Bygningen er delt i 2 dele, så der i den anden ende skal være bl.a. træværksted og plads til andre værkstedsaktiviteter. 

 

Det er spændende, hvordan højskoleprojektet udvikler sig. Højskoleforeningen, med Brenderup Højskole som vores samarbejdspartner i dette projekt, forsøger at etablere diverse højskoletiltag forskellige steder i verden. Brenderup Højskole har valgt at samarbejde med os, hvilket på sigt kan betyde diverse udvekslinger. Det hele er i sin vorden, men vi forventer, at der nok skal komme noget voksenundervisning i gang.

 

Organic Farming Projektet på skolen er også i udvikling. Det hjælper meget, at vi gennem et godt sponsorat har fået vand på skolen. 3 tanke er sat op og pipelines er ført ud til alle afdelinger af skolen. En hovedpipeline forsyner nu skolen med vand.

 

Helle Lindequist fra vores bestyrelse står for indsamlingen af penge til de mindste, som får et dagligt krus nærende vælling, samt løn til et par ekstra lærere. 

Henriette Neerholt er kontaktperson til gymnasieelevernes sponsorer, hvis bidrag giver eleverne fremtidsmuligheder, de ellers ikke ville have haft.

 

Vi er på vej ind i det nye år.

  I den forbindelse er det tid til at forny sit medlemskab.

Kontingentet er stadig 100 kr. pr. år.  

Medlemmerne er en stor del af nerven i vores forening, så vi håber meget, at man vil fastholde sit medlemskab. 

 

Husk, at sponsorerer man gymnasieelever eller PreSchool børnene, er man automatisk medlem.

Medlemskontingent for år 2022 kan indbetales på  MobilePay nr. 53 762 (skriv medlemskontingent og navn). – eller overføres til nedenstående bankkonto

 

Sponsorater til foreningens projekter 

eller

 sponsorater til gymnasieelever og PreSchool overføres meget gerne på foreningens bankkonto

Reg.nr. 4092

Kontonr. 33 62 62 08 48.

 

Vi står nu i år 2022 for at få etableret voksenundervisning i højskoleafdelingen.

 Helt konkret står værkstedbygningen endnu uden værktøj. Det kræver økonomi, så aktiviteterne kan komme i gang med praktiske, håndværksmæssige tiltag.

 Caroline arbejder på hvilke tiltag, der skal sættes i værk i højskolen.

I vil bemærke, at tiltagene nu drejer fra nybyggeri til udviklingsprojekter, der kan styrke og motivere de voksne i lokalområdet. (på bedste højskolevis.).

 Det er nyt, og vi er meget spændte på, hvordan det udvikler sig.

 Det er vores ønske at besøge området i det nye år, hvis coronasituationen gør det muligt.

Endnu en gang en stor tak til alle, der enten økonomisk eller på anden måde støtter projektet.

 

Sluttelig vil foreningen ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår !               

Med venlig hilsen

 bestyrelsen

Flemming Thybo