Skip directly to content

Nyhedsbrev nr. 19 - Sommerhilsen

on Thu, 12/01/2022 - 21:57

Dato: 22. juni 2021

Kære medlemmer.

Så har sommeren endelig taget fat i os. ”Masken” er faldet, og har vi fået de 2 stik og udstedt coronapasset, kan vi nærmest færdes helt frit.

I ”vores” område i Kenya har der ikke været mange smittede. Skolen har dog været lukket i længere tid, men åbnede igen efter jul.

Vi er i jævnlig forbindelse med Patrick og Caroline, men vi mangler meget en januar tur, så vi med egne øjne kan se, hvordan tingene udvikler sig.

Tingene står dog ikke stille. Den nye bygning, som skal kunne lægge rum til voksenundervisning, er næsten færdig. Blot mangler vi økonomi til, at der kan blive sat glas i vinduerne og fremstillet borde og stole/bænke.

Der er ”lavvande i pengekassen”, så vi venter med længsel på vort årlige marked, så vi kan få penge til, at disse ting kan blive bragt i orden og bygningen taget i brug.

Brenderup Højskole har valgt vores projekt til at deltage i et ”Nyt globalt Folkehøjskoleprojekt.” Foreningen af folkehøjskoler i Danmark ønsker at styrke og udvikle folkehøjskolernes bidrag til en bæredygtig overgang af samfund, med formålet at give livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk uddannelse. At sigte mod en uddannelse, der gør det muligt for individet ikke kun at tjene til livets ophold, men at leve meningsfuldt liv.

Vi kan næsten ikke vente med at få taget den ”lille nybyggede højskole” i brug.

Haveprojektet på skolen er i stadig udvikling, og en af de indkøbte kvier ”venter barn”.

Vi har tilmeldt os til at deltage i KLIMAFOLKEMØDET.  

 

Vi skal have en stand, hvor vi fortæller om vores projekt.Vi sætter på Folkemødet fokus på  FÆLLESSKAB og videreudvikling af Organic Farming projektet ved opbygning af borgerfællesskab i nærområdet samt fortsætte opbygningen og indretningen af INSPIRATIONSHAVEN på Cheptigit Primary School.

I samarbejde med Brenderup Højskole i et 3-års projekt at opbygge et VOKSENUNDERVISNINGSUNIVERS med fokus på fællesskab om grøn udvikling og bæredygtighed.

Vi afholder vores årlige loppemarked igen i Munkegårdens lokaler på Vejrupvej i Brenderup.

Datoen for markedet er lørdag, den 25. september og søndag den 26. september 2021. Vi håber at vores frivillige hjælpere igen har lyst til at deltage og hjælpe os.

Grundet coronakrisen kunne vi ikke afholde vores årlige generalforsamling i marts.

Generalforsamling skal vi have, så den afholdes onsdag, den 8. september 2021. Når vi nærmer os datoen, bliver der i tide udsendt invitation om tidspunkt, sted og dagsorden.

Sæt krydser i kalenderen allerede nu. Vi glæder os til at møde jer her og der.

Rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen

Flemming