Skip directly to content

Nyhedsbrev nr 18

on Mon, 01/18/2021 - 18:40

 

Kære medlemmer og interesserede.

Så er coronarestriktionerne igen skærpet i vort land. Højst 5 må vi være i gruppen.

Aldrig så snart sagde vi farvel til det gamle år, før vi igen fik alvoren at føle. Sådan er det, og vi må på bedste vis rette os efter de meldinger, der kommer fra myndighederne. Det kniber med, at vi kan mødes i bestyrelsen, men da forbindelsen til Kenya er helt åben, skal vi nok få kommunikeret os igennem til hinanden og til vores samarbejdspartnere - CBO-gruppen med Patrick og Caroline i front.

Mandag, den 4. januar blev skolen åbnet for alle elever. Det nye skoleår startede lige efter nytåret, så nu er der igen undervisning der.

Vi har hele året været i livlig kontakt med hinanden. Som det kan ses af billederne er der i årets løb sket meget på skolen.

 

Jeg har tidligere nævnt etableringen af vandforsyning, som står lige før sin afslutning, Organic Farming projektet med en inspirationshave etableret på skolen, færdiggørelse af bygningen, som skal indeholde værksted i den ene ende og voksenundervisningslokale i den anden.

Vi har privat modtaget en mail fra Caroline. Nedenstående er et udpluk af det, hun skriver, hvilket jeg gerne deler med medlemmerne af vores forening

I should also say that I am very very much honored and glad to work for and with project Cheptigit. We have always had this clear understanding that if the time came and I needed to move on to something else I would have your blessings. I know that. And I appreciate you for that.

I know inevitably that time will come for sure but from where I stand right now I can tell you that time is not upon us yetI have got to see the adult education center up and running. I can’t leave just when they are finishing building it. They call it Caro’s building. And I am here for it! Like I have told you before if the time comes I would want some transition to someone else whom I will have shared the vision we have for the project and who I can still help continue the work at Cheptigit. I am often challenging myself to be better and do better. Sometimes Cheptigit being rural and slow paced offers little challenge. And that sometimes frustrates me. But I always go to Patrick who puts things into perspective and through his eyes I can then say “Caroline you’re doing well” then I give myself a small pat on the back. You both too and the rest of the board when we talk because you know where we started and how far we have come! So cheers to 2021 ! Let the good work continue.

Thank you for your cooperation in 2020. We appreciate you. We look forward to what is ahead of us with hope. After a week or so of being in school from tomorrow I will update you on how things are going on here. In the meantime, stay safe, stay happy.

Much love Caroline.

Coming Adult & Education Center

Grundet epidemien kan vi ikke tage til Kenya, hvilket så må vente til bedre tider. For at kunne følge de ting, der er i gang dokumenteres det ved billedmateriale og telefonsamtaler.

Spændende når den nye bygning står klar, og når de første afgrøder kan høstes i skolens nye Organic Farming inspirations-  og mønsterhave.

Nogen kan måske huske, at folk fra Danmark sponsorerede udgifterne til fremstilling af borde og bænke.

                                                          

Borde og bænke mangler i den nye bygning,

.

Et bord fremstilles af lokale til

en pris på ca. 370,- kr. 

En bænk til ca. 175,- kr.

 

 

Indhegning af have og fold til de to køer +  Anlæggelse af have                                                  

 Anlæggelse af have
 

.

Fundament til vandtanke samt forrådsrum

 

Vi er nu inde i et nyt finansår. Det betyder fra foreningens side en venlig opfordring til at indbetale kontingent for år 2021.

Medlemskontingentet på 100,- kr. kan indbetales på :

MobilePay : 53762

eller på

Reg.nr. 4092 kontonr. 33 62 62 08 48. (Husk navn  og mærk indbetalingen med tekst. (Eks : medlemskab, bord,  etc.)  Indbetalinger til PreSchoo og HighSchool elever medfører automatisk medlemskab.  (24 HighScool-elever støttes pt. af medlemmer i foreningen.)

Stor tak for støtten i 2020 til alle, der så venligt støtter op om Foreningens arbejde.

Vi har fastsat datoen for generalforsamlingen til den 18. marts 2021. Indkaldelse når tiden nærmer sig.