Skip directly to content

Foreningen Projekt Cheptigit Primary School – Kenya indkalder hermed til ordinær generalforsamling,

on Tue, 03/14/2023 - 20:12

Foreningen Projekt Cheptigit Primary School – Kenya indkalder hermed til ordinær
generalforsamling, som afholdes mandag, den 27. marts 2023 klokken 19.00 på Anna Trolles Skole, Kirkevej 29, 5464 Brenderup

Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning fra formanden
3. Beretning fra evt. projektgrupper
4. Godkendelse af årsregnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Indkomne forslag.(Der er ikke indkommet forslag)
8. Valg til bestyrelse, samt 1 suppleant (På valg er: Helle Diederichsen og Flemming Thybo. Birgit Bisander
ønsker ikke genvalg. Som suppleant Kis Thybo
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Husk: Indbetaling af årskontingentet på 100,- kr. på
Reg. Nr. 4092
Konto 33 62 62 08 48
eller
Mobile Pay: 53762
Husk at notere navn og kontingent!

Bemærk: Følgende er registreret som medlemmer for år 2023:

  • Sponsorer som har indbetalt mere end 100 kr. i december 2022
  • Sponsorer for gymnasieelever
  • Sponsorer for Pree-school børn.


Medlemskontingent kan også betales ved generalforsamlingen.


Venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Flemming Thybo (formand)


PS. Det årlige marked i Munkegårdens lokaler afholdes:
Fredag, den 19. september 2023 (Opstilling af markedseffekter)
Lørdag, den 1. oktober 2023
Søndag, den 2. oktober 2023